W związku ze zmianami przepisów, serwis fairway.pl nie udziela czasowo pożyczek. Zapraszamy ponownie.

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

Na ile miesięcy (rat)

Termin pierwszej raty:
Wysokość raty:
Ilość rat:


Arkusz informacyjny

Formularz informacyjny dotyczący kredytu/pożyczki ratalnej Fairway

Dane kredytodawcy oraz informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

Kredytodawca KS Marcin Lipiński
Adres 18-400 Łomża, Ul. Poznańska 28
Nr. Telefonu 48 518 266 300
Strona internetowa www.fairway.pl
Adres poczty elektronicznej kontakt@fairway.pl

Opis głównych cech kredytu:

Rodzaj kredytu (pożyczki) Pożyczka Ratalna Fairway
Całkowita kwota kredytu 1000 zł
Warunki dokonywania wypłat Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek klienta w ciągu jednego dnia roboczego.
Okres obowiązywania umowy kredytowej 6 miesięcy
Ilość miesięcznych rat 6
Wysokość raty miesięcznej 250 zł
Całkowita kwota, jaką będzie Pani/Pan musiała/musiał spłacić 1500 zł
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony procent całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO jest pomocne w porównywaniu oferowanych kredytów. 333%

Inne ważne aspekty prawne:

Koszty w przypadku opóźnienia w płatności W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/i zostać obciążony/a następującymi opłatami: Upomnienie SMS - 2 zł, Upomnienie mailem - 5 zł, Upomnienie telefoniczne - 10 zł, Upomnienie / wezwanie do zapłaty ( 15,30,45 i 60 dnia po terminie ) - 25 zł, Odsetki od zobowiązań przeterminowanych (4 x stopa lombardowa NBP) - 10%.
Prawo do odstąpienia od umowy TAK, ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy o kredyt w terminie 14 dni kalendarzowych
Przedterminowa spłata TAK, ma Pani/Pan prawo do spłaty kredytu przed terminem – w całości lub w części i w dowolnym momencie
Weryfikacja w bazie danych TAK, zostanie Pan/i sprawdzony/a w bazie danych BIG, KRD. Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.
Prawo do otrzymania projektu umowy kredytowej TAK, pożyczkobiorca ma prawo do bezpłatnego otrzymania na żądanie egzemplarza projektu umowy kredytowej. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili zgłoszenia takiego żądania, kredytodawca nie wyraża chęci zawarcia z konsumentem umowy kredytowej.
Wybór prawa właściwego Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo POLSKIE
Obowiązujący język Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
Istnienie pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy drogą mailową lub telefonicznie. Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są wstanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lubsiedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.


Oszczędzaj z rabatami

Konto brązowe - 10% rabatu

Konto srebrne - 25% rabatu

Konto złote - 35% rabatu

Konto platynowe - 50% rabatu

więcej...

Rodzaje kont i dostępne rabaty od opłat i prowizji

Konto Brązowe10%(2 i 3 pożyczka)
Konto Srebrne25%(4, 5 i 6 pożyczka)
Konto Złote35%(7, 8 i 9 pożyczka)
Konto Platynowe50%(10 i każda następna pożyczka)

Co zyskujesz?  

Minimum formalności i pieniądze mogą być na Twoim koncie w 15 minut.

 

 

 

Godziny pracy i kontakt

Godziny pracy: 8:00 - 17:00

+48 518 266 300

kontakt@fairway.pl

reklamacje@fairway.pl